ჭაჭა მუხის კასრში დავარგებული
მზადდება საფერავის, რქაწითელის და მწვანეს ქართული ყურძნის ჯიშების ფერმენტირებული დურდოს დისტილაციით და დავარგებულია მუხის კასრში 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში.